Injektering i garage

Den 20:e november kommer vattenläckan i garaget åtgärdas genom injektering. Alla med parkeringsplats 11 till 21 måste parkera på annan plats eller åtminstone 1,5 meter ut från väggen så att teamet kan komma åt att åtgärda läckorna i väggen. Viktigt att detta blir gjort och det vore jättebra om ni med plats 11 till 21 ställer in en påminnelse om att flytta bilen.

När? 

Tisdagen den 20:e november 08:00-16:00. Ställ in en påminnelse! 

Vilka?

Parkeringsplats 11 -21. 

Vad?

Parkera långt ut ifrån väggen. 

Ny städfirma - döda tuvor

Från 1.a oktober har vi ny städfirma i föreningen
- Nytorget Clean & Facility AB.

Maksuda heter hon som städar och hon är här på tisdagar. Just nu har hon varit här några extra dagar för att tvättat våra väggar. Självfallet blir det slitage men vänligen försök att vara aktsam med cyklar, vagnar m.m.

Döda grästuvor är borttaget från vår innergård. Snart är det stor chans att frostnätter blir verkliga. Därför avvaktar vi med jordförbättring och gräs till mars/april nästa år.

Kallelse till årsstämma 2018

Onsdag 14 november 19.00 är det dags för årsstämma som kommer att hållas i Marabouparkens konferensrum, Malmstens bibliotek. Varmt välkomna!

Motioner mailas till styrelsen
styrelsen@brfsnickarboa.se

Dagordning

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

 2. Val av ordförande på stämman

 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

 4. Fastställande av dagordningen

 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

 8. Föredragning av revisionsberättelsen

 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen  och balansräkningen

 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

 12. Beslut om arvoden

 13. Beslut om antal styrelseledmöter, suppleanter och revisorer

 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

 15. Val av revisor och suppleant

 16. Ev. val av valberedning

 17. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

Valberedningens förslag och kopia på årsredovisning distribueras separat.

Har du en idé? Lämna in en motion

Det är många som har åsikter och idéer om vad som borde göras i vår förening och det är vi glada för! För att styrelsen ska kunna agera på dessa så måste de lämnas in som en motion.

Det finns inga formkrav för en motion, men här följer några riktlinjer om vad den bör innehålla:

 • En beskrivning och motivering till din idé. Var tydlig, så att styrelsen förstår vad idén innebär samt hur och varför den ska utföras. Inkludera bilder eller ritningar vid behov.
 • Kostnad i form av offerter från olika företag, förslag på eventuell finansieringsmodell, samt förväntade eventuella besparingar.
 • Kontaktuppgifter till dig som lämnar motionen och till eventuell entreprenör.

Maila din motion till styrelsen@brfsnickarboa.se så behandlar vi den och återkommer. Är idén bra och inte för dyr så är chansen stor att vi genomför den.

Utrensing av cyklar

Trots utbyggnaden av cykelförrådet så är det fortfarande ont om plats för cykelparkering. Därför kommer vi snart att rensa bort trasiga och kvarlämnade cyklar. Det gäller såväl cykelställ utomhus på föreningens mark samt cykelförrådet. 

Vad du behöver göra 

Märk din cykel med namn och telefonnummer. Om du har en trasig cykel som du vill spara (t.ex. punktering, tappad kedja, saknade delar, andra fel), förvara den i eget förråd för att undvika att den kasseras. Endast cyklar i bruksskick får förvaras på gemensamma ytor. Ej uppmärkta samt uppenbart trasiga cyklar kommer att flyttas. 

När?

Lördagen den 8:e september 2018 kl 11:00. Om du kan hjälpa till så är du hjärtligt välkommen att göra det. Vi samlar ihop cyklarna på gården där de senare kommer att hämtas upp för återbruk. 

Nya förbättringar i husen

Utförda projekt

En grind har nu installerats på våning tre i åhuset så att barn inte ska kunna springa upp i brandtrappan.

Täckplåtar har monterats vid dörrarna längst ned på brandtrapporna så att de inte längre ska gå att öppna utifrån. Prata med era barn om att dessa trappor inte får användas förutom i nödfall.

Kommande

Cykelförrådet kommer att byggas om för att ge mer plats. Det kommer att monteras ett cykelställ i två våningar längsmed långsidan mot entrén samt en skena med krokar för långtidsförvaring på kortsidan längst in. Totalt sett 37 platser, minus den golvyta som försvinner för det nya cykelstället.

Ombyggnaden sker den 10:e juli och i samband med detta ser vi gärna att ni tillfälligt ställer era cyklar på annan plats, t.ex. ute, i eget förråd, på parkeringsplats eller längs med garagerampen, så att det finns plats att arbeta. Vi kommer att behöva flytta på resterande cyklar innan arbetet börjar.

Vi ser över möjligheten att montera de befintliga ställen utomhus istället. 

Odlingslotter

Vi har installerat 12 odlingslotter som kan bokas av alla medlemmar. Turordning gäller. Vattenslang och trädgårdsredskap finns i gårdshusets källare.

Bokningen gäller per säsong och genom att tilldelas en plats godkänner du att det är ditt ansvar att se till att odlingen sköts med allt vad det innebär.

Anmäl intresse här

Femårsbesiktningen - Snickare kommer måndag den 21a maj

Det går inte snabbt men nu på måndag börjar andra delen av åtgärdandet av punkterna från femårsbesiktningen då vi har en snickare som kommer. Vi kommer göra samma sak som sist där vi börjar med hus 37 där lägenheter som har punkter som ska åtgärdas av snickare (målare kommer förhoppningsvis också måndag men inte säkert, jag bekräftar när vi vet) ska lämna nyckel i brevlådan från måndag. När vi är klara med hus 37 kommer vi meddela här och på facebook att det är dags för berörda i hus 39 att lämna sina nycklar. 

 

MVH Styrelsen.

Garagestädning fredagen den 25:e maj

Kl 09:00 till 16:00 fredagen den 25:e maj kommer garaget att städas.

Vi ber er därför att parkera någon annanstans den 25:e maj under dessa tider, så att städfirman kommer åt hela ytan. Flytta även cyklar och andra föremål så att vi kan få det så rent som möjligt.

Otillåten andrahandsuthyrning

Det har kommit till vår kännedom att flera lägenheter i föreningen för närvarande hyrs ut på Airbnb. Det har hänt förut och vi förmodar att detta beror på okunskap snarare än ett medvetet regelbrott. Det är förbjudet att hyra ut lägenheter i andra hand utan styrelsens godkännande. För mer information, se § 30 i stadgarna. 

Vi kommer att kontakta berörda medlemmar samt Airbnb, men vill påminna alla boende om hur viktigt det är att dessa regler följs. De är till för våra medlemmars trygghet.


It has been brought to our attention that some apartments are being offered for lease on services like Airbnb. We would like to remind everyone that subleasing without permission is prohibited. Permission is never granted to businesses, which includes Airbnb.

Insamling av gammal bredbands- och TV-utrustning

Open Universe vill ha tillbaka sin utrustning och för att underlätta för alla samlar vi ihop den på en tillfällig plats i garaget. 

Lämna den i lådan bredvid plats 28 så snart som möjligt. 

Det gäller alltså Motorola digitalbox och Inteno mediakonverter, som inte längre är användbara för oss.  

Observera att det ska skickas till OU och inte är en allmän elskrot. 

Femårsbesiktningen - Badrum del 2

Nu är första veckan klar för åtgärdandet av punkter från femårsbesiktningen. I stort sett är man nu klar med L-huset förutom för de lägenheter som fått information om att hantverkarna återkommer nästa vecka och den lägenhet som inte hade lämnat nycklar. Till nästa vecka börjar man med Å-huset så samma sak gäller för Å-huset som gällde för L-huset denna vecka, LÄMNA TYDLIGT MÄRKTA NYCKLAR I BREVLÅDAN I PORTEN, alternativt var hemma men detta rekommenderas inte då hantverkarna inte kan ge en exakt tid eller dag då de kommer vara i just er lägenhet. 

/Styrelsen

Femårsbesiktningen - Badrum

Vi har nu fått information om att på måndag 18/3 börjar åtgärdandet av våra punkter från femårsbesiktningen. Steg 1 är att åtgärda punkterna som berör badrummen i våra lägenheter. På nedan länk hittar ni besiktningsprotokollet med alla punkter som ska åtgärdas. Så vad behövs då från er? Om er lägenhet finns med i listan med en punkt som berör badrummet så behöver badrumspersonerna kunna komma in i er lägenhet. På måndag börjar man med L-huset så alla L-boende behöver lämna en nyckel TYDLIGT MÄRKT i sitt brevinkast alternativ vara hemma (rekommenderas dock inte då det här antagligen tar hela veckan). När ens lägenhet är färdig kommer man hitta en lapp hemma och man behöver då inte längre lämna nyckel i brevlådan. När vi är klara med L-huset går vi vidare med Å-huset, vi kommer meddela på hemsida och FB när Å-husboende behöver lämna nyckel.
Nu ser vi fram emot första steget i lagandet av våra besiktningspunkter

 

/Styrelsen

Source: https://drive.google.com/open?id=1m2kmeLgj...

Nu är Bahnhof igång

Vi rekommenderar att alla byter så snart som möjligt för att undvika avbrott. Samtliga lägenheter har fått en ny mediakonverter i brevlådan. För hjälp med installationen, se vår Facebook-grupp. 

Open Universe fortsätter att fungera månaden ut. Avgiften om 186 kr/mån för det nya bredbandandet kommer att redovisas separat på samma faktura som avgiften. De första två månaderna kommer dock att faktureras separat. 

Kort uppdatering om byggfel

Som ni vet så har husen några brister som måste åtgärdas. Det är normalt vid nybygge och det är också därför man har två- och femårsbesiktningar. Nu är det dags för den senare och här följer en kort uppdatering om vad som händer med kvarstående samt nyuppkomna fel på fastigheten.

I tisdags hölls ett möte med Folkhem om den kommande femårsbesiktningen och idag har en sammanställning med samtliga kända fel lämnats vidare till besiktningsman. Vi kommer att börja med att besiktiga gemensamma utrymmen och sedan gå vidare till lägenheterna. Då kommer ni att behöva vara hemma för att släppa in dem. Detta är ett omfattande arbete och vi ännu ingen uppskattning om när felen kan vara åtgärdade. Det finns heller inga garantier för att rapporterade fel kommer att lösas i och med denna besiktning, beroende på om det kan anses vara ett garantiärende eller bara normalt slitage. 

Besiktningsfirman kommer att se över listan för att se vilken typ av besiktningsmän de ska skicka ut samt hur lång tid de kommer att behöva för att gå igenom alla fel på plats. Sedan kommer de att skicka ut en kallelse till alla som var med på mötet i tisdags, varpå föreningen informerar alla medlemmar om att en särskild besiktning kommer att ske vid ett ännu ej satt datum. 

Men bollen är åtminstone i rullning.