Utrensing av cyklar

Trots utbyggnaden av cykelförrådet så är det fortfarande ont om plats för cykelparkering. Därför kommer vi snart att rensa bort trasiga och kvarlämnade cyklar. Det gäller såväl cykelställ utomhus på föreningens mark samt cykelförrådet. 

Vad du behöver göra 

Märk din cykel med namn och telefonnummer. Om du har en trasig cykel som du vill spara (t.ex. punktering, tappad kedja, saknade delar, andra fel), förvara den i eget förråd för att undvika att den kasseras. Endast cyklar i bruksskick får förvaras på gemensamma ytor. Ej uppmärkta samt uppenbart trasiga cyklar kommer att flyttas. 

När?

Lördagen den 8:e september 2018 kl 11:00. Om du kan hjälpa till så är du hjärtligt välkommen att göra det. Vi samlar ihop cyklarna på gården där de senare kommer att hämtas upp för återbruk.