Felanmälan

Gemensamma utrymmen

NKG Tryggfastighet ansvarar för underhåll av våra gemensamma utrymmen. Samtliga fel skall anmälas till dem, med undantag för hissen som sköts av Kone, samt garageport som sköts av UNA Portar. Felanmälan kan göras dygnet runt, men kvällar och helger innebär jourtid och därmed en betydligt högre kostnad. Bedöm därför om felet är akut eller kan vänta till nästa veckodag.

 • NKG Tryggfastighet felanmälan 0771-11 40 40

 • Kone kundcenter 0771-50 00 00

 • UNA Portar 08-18 60 03

OBS! Hissarnas dörrar kan sluta fungera när det kommer stora mängder grus och andra partiklar i skåran under hissdörren. Ett vanligt problem under vintertid, som endast kräver dammsugning som åtgärd. Att låta Kone komma ut och dammsuga medför höga kostnader för föreningen, så prova gärna att städa bort gruset innan ni felanmäler.

Lägenheter

Vid fel i lägenhet är det i de flesta fall den boende som bär det ekonomiska ansvaret. Det går bra att felanmäla till NKG även då, men vänligen observera att föreningen ej står för kostnaden. Vid tveksamheter, kontakta styrelsen.

Internet

Felanmälan görs till Bahnhof:

Vitvaror

Vitvaror som installerats vid färdigställandet av husen servas genom Electrolux. De boende står själv för eventuella kostnader. Ring Electrolux service:

 • 0771-76 76 76


Diskussionsforum

Du kan komma i kontakt med andra medlemmar i föreningen via Facebook. För att kunna diskutera krävs att du är boende i vår förening, ett medlemskap i vår Facebook-grupp som styrelsen godkänner, samt ett Facebook-konto.

Ansök om medlemskap och diskutera.


Motioner

Det är många som har åsikter och idéer om vad som borde göras i vår förening och det är vi glada för! För att styrelsen ska kunna agera på dessa så måste de lämnas in som en motion till årsstämman.

Det finns inga formkrav för en motion, men här följer några riktlinjer om vad den bör innehålla:

 • En beskrivning och motivering till din idé. Var tydlig, så att styrelsen förstår vad idén innebär samt hur och varför den ska utföras. Inkludera bilder eller ritningar vid behov.

 • Kostnad i form av offerter från olika företag, förslag på eventuell finansieringsmodell, samt förväntade eventuella besparingar.

 • Kontaktuppgifter till dig som lämnar motionen och till eventuell entreprenör.

Maila din motion till styrelsen@brfsnickarboa.se så behandlar vi den på årsstämman. Är idén bra och inte för dyr så är chansen stor att vi genomför den.


Kontakta styrelsen

Använd formuläret för att komma i kontakt med styrelsen, eller skicka e-post direkt till styrelsen@brfsnickarboa.se. 

Ej för frågor gällande

 • Felanmälningar

 • Byte av skyltar

 • Garageplatser

 • Passerbrickor

Dessa förfrågningar hanterar vi inte själva. Kontakta istället våra partners för hjälp med sådana ärenden. 

Kontaktformulär

Namn *
Namn