Förhållningsregler för nya gräsmattan

Nu är vår gräsmatta nyklippt och det är tillåtet att gå på den. Däremot kommer vi återföra avspärrningen. Den var först borttagen men vi upptäckte att gräsmattan blev väldigt ”intressant” och eftersom gräsmattan fortfarande är väldigt skör och behöver få växa i fred återför vi avspärrningen.

Inget fotbollsspel eller andra spel är tillåtet. Vänligen informera barn, vänner och övriga.

Avgiftsförändringar

Styrelsen har beslutat om en avgiftsjustering. Ändringen innebär en höjning av avgiften för en garageplats, men en sänkning av avgiften för lägenheterna, genom att totalen fördelas över samtliga lägenheter utifrån deras andelstal i föreningen. Intäkterna till föreningen förblir alltså oförändrade.

Kostnaden för en parkeringsplats för bil i garaget kommer att öka med 300 kr. De nya avgifterna blir således:

 • Garageplats 1100 kr/mån

 • Garageplats med laddare 1400 kr/mån

 • MC-plats 400 kr/mån (oförändrad)

Eftersom totalbeloppet fördelas på samtliga 47 lägenheter och inte bara på de 31 med parkeringsplats, samt utifrån andelstal i föreningen, så innebär det inte en direkt avgiftssänkning med 300 kr. Den exakta uträkningen för respektive lägenhet går att se här.

Förhoppningen är att detta ska minska kötiden till garaget (f.n. drygt två år) genom att göra det billigare att bo, men något dyrare att ha bil.

Viktiga förändringar i garaget

Ändrade bestämmelser för laddplatser

Styrelsen har beslutat att avgiften om 1100 kr per månad för parkeringsplats med laddare kommer att gälla oavsett om laddaren nyttjas.

Det har tidigare varit möjligt att stå på dessa platser utan elbil och betala kostnaden för en standardplats (800 kr), men den möjligheten upphör alltså nu. Vid nästa uppsägningar kommer vi flytta om så att laddplatserna blir lediga och de två överst i kön kommer således att erbjudas dessa för 1100 kr per månad. Befintliga hyresgäster påverkas alltså inte. Syftet är att bättre täcka investeringen och förenkla regelverket och hanteringen.

Som tidigare kommunicerat kommer vi att flytta om vid behov så att medlemmar med elbil erbjuds laddplats när de köat färdigt.

Nya MC-platser

Vi har beslutat att anlägga två nya MC-platser genom att dela på handikapplatsen samt använda ett tidigare outnyttjat utrymme. Det innebär att det inom kort finns två lediga MC-platser att hyra utan kötid. Priset är som tidigare 450 kr per månad.

Inventering

Vi behöver få en bättre insyn i vilka platser som hyrs av vilka medlemmar, då viss dokumentation tycks ha gått förlorad i när SBC köpte upp Österåker.

Vänligen fyll i formuläret med dina uppgifter.

Arbeten i garaget 18-20:e mars; flytta bilen

Måndagen den 18:e mars kommer vi att utföra underhåll i garaget. Arbetet kommer att pågå kl 8-16 och fortsätta kommande dagar samma vecka och syftar till att förhindra att smältvatten tränger in i väggar och pelare.

Parkera 150 cm ut från väggen så att de kommer åt att arbeta. Detta gäller alla garageplatser utom de som påverkades under förra vändan detta gjordes; de som redan har hålkärl längsmed väggen vid sin plats behöver alltså inte flytta bilen.

Eftersom pelarna också skall åtgärdas så är det fördelaktigt om ni som har parkeringsplatser bredvid en pelare flyttar bilen från platsen åtminstone en av dagarna. Pelarna kommer att åtgärdas när tillfälle ges.

Utrensing av cyklar

Trots utbyggnaden av cykelförrådet så är det fortfarande ont om plats för cykelparkering. Därför kommer vi snart att rensa bort trasiga och kvarlämnade cyklar. Det gäller såväl cykelställ utomhus på föreningens mark samt cykelförrådet. 

Vad du behöver göra 

Märk din cykel med namn och telefonnummer. Om du har en trasig cykel som du vill spara (t.ex. punktering, tappad kedja, saknade delar, andra fel), förvara den i eget förråd för att undvika att den kasseras. Endast cyklar i bruksskick får förvaras på gemensamma ytor. Ej uppmärkta samt uppenbart trasiga cyklar kommer att flyttas. 

När?

Lördagen den 8:e september 2018 kl 11:00. Om du kan hjälpa till så är du hjärtligt välkommen att göra det. Vi samlar ihop cyklarna på gården där de senare kommer att hämtas upp för återbruk. 

Otillåten andrahandsuthyrning

Det har kommit till vår kännedom att flera lägenheter i föreningen för närvarande hyrs ut på Airbnb. Det har hänt förut och vi förmodar att detta beror på okunskap snarare än ett medvetet regelbrott. Det är förbjudet att hyra ut lägenheter i andra hand utan styrelsens godkännande. För mer information, se § 30 i stadgarna. 

Vi kommer att kontakta berörda medlemmar samt Airbnb, men vill påminna alla boende om hur viktigt det är att dessa regler följs. De är till för våra medlemmars trygghet.


It has been brought to our attention that some apartments are being offered for lease on services like Airbnb. We would like to remind everyone that subleasing without permission is prohibited. Permission is never granted to businesses, which includes Airbnb.

Snart förändras TV och bredband

Den 30:e januari går vi över till Bahnhof som enda bredbandsleverantör. Det innebär att en uppkoppling på 1000/1000 MBit framöver kommer att ingå i avgiften och att den höjs med 186 kr/mån. Detta innebär också förändringar för TV. Samtliga individuella avtal upphör att fungera.

Byte av utrustning

Varje lägenhet måste utrustas med en ny mediakonverter som kopplas in istället för den gamla Inteno-boxen som sitter i hallen. Den kommer föreningen att dela ut inom kort. Eventuella digitalboxar från Canal Digital (numera Bredbandsbolaget) är en del av nuvarande gruppavtal och kommer också att sluta fungera. 

Spara bägge tills vi vet vad Open Universe/Bredbandsbolaget vill göra med dem.

TV

Nu går det att teckna traditionell tablå-TV via Sappa. Sappa har många olika kanalpaket från olika leverantörer. Se till att avtalet startar den 30:e januari. Varje hushåll väljer själv att teckna TV-abonnemang och står för hela kostnaden. Föreningen kommer inte längre att tillhandahålla några TV-kanaler via gruppavtal. 

För att kunna använda TV via Sappa behöver man köpa Bahnhofs tjänstefördelare (som även agerar router och accesspunkt) som innehåller det TV-uttag som krävs. Mer information i välkomstbrevet nedan. Det krävs en IPTV-box per TV och vill man ha flera kan man skaffa en vanlig nätverksswitch som ger fler uttag.

Ett modernt sätt att se på TV är också via streaming och s.k. Play-kanaler. Dessa fungerar oberoende av internetleverantör och är ett alltmer populärt alternativ till tablå-TV, speciellt ihop med en mediaspelare som kopplas till TV:n. Några exempel på oberoende tjänster är TV4 Play, SVT Play, dplay, Viafree, Viaplay, Netflix, YouTube, CuriosityStream, YLE Arenan och HBO Nordic.

Driftstörningar

Vi förväntar oss inte några längre störningar under bytet, men ber er ha överseende med att det kan förekomma, då utrustning i både lägenheter och källarcentral ska bytas. 

Vad ni behöver göra

 1. Säg upp era TV- och bredbandsavtal om ni inte redan gjort det. Ni ska inte teckna något nytt avtal för bredband.
 2. Köp en router eller en switch för att kunna använda flera uttag i lägenheten:
  1. Beställ Bahnhofs tjänstefördelare. Denna router krävs för att kunna använda TV genom Sappa. Avtal för TV tecknas individuellt om man så önskar. Den har också en inbyggd switch som gör att flera man kan ansluta flera av lägenhetens uttag (dock bara anslutning för en digitalbox; går att dela upp med en switch).
  2. Skaffa en annan router eller koppla in befintlig. Detta är nödvändigt för att kunna ansluta flera uttag i lägenheten, eftersom den nya mediakonvertern bara har en enda port.
 3. Koppla in ny mediakonverter (delas ut av styrelsen inom kort) i patchskåpet i hallen. Spara den gamla tillsvidare. Detta kan göras på den lediga fiberanslutningen bredvid den befintliga (varje lägenhet har två stycken) för att undvika avbrott i Internet-anslutningen medan bytet sker. 

Välkomstbrev

Lite information från Bahnhof.

Teckna inga nya TV- eller internetavtal

Det har gått ut erbjudande om att teckna bredband från IP Only som bygger ut sitt nät i området. Jag vill påminna alla om att inte teckna några nya abonnemang med bindningstider, eftersom de kommer att sluta fungera i februari när alla hushåll i Brf Snickarboa går över till Bahnhof via en gruppanslutning som läggs på avgiften. 

Alla som fortfarande har bindningstid då kommer att behöva betala dubbla abonnemangsavgifter tills det individuella avtalet löper ut.

 

Utrensning av cyklar

OBS! Läs detta noga om du har en cykel på någon av föreningens ytor.

Vi kommer att göra en rejäl städning av cykelförråd, cykelställ, garage samt övriga områden där cyklar förvaras på föreningens mark. I dagsläget finns långt fler cyklar än vad som är rimligt, varav många är odugliga och inte används. Syftet med denna rensning är att göra det enklare för de som använder sina cyklar att kunna förvara dem i cykelförrådet, samt att bli av med uppenbart skrot.

Vad du behöver göra

Det är viktigt att ni som förvarar cyklar i cykelförrådet, på gården, i garaget och utanför entréerna märker upp dem med namn så snart som möjligt. Alla cyklar som

 • saknar uppmärkning,

 • är trasiga eller visar uppenbara tecken på att de inte används (punktering, kraftigt dammiga, saknade eller trasiga delar etc),

 • eller faktiskt inte är cyklar (leksaker, barnvagnar etc.)

kommer att bortforslas söndagen den 4:e juni. Har man en trasig cykel, så måste den förvaras i hushållets förråd och ej på allmänna ytor. 

Det är därför väldigt viktigt att alla tar sig tiden att märka upp och eventuellt flytta sina cyklar till förråden så snart som möjligt.

Deadline

Söndagen den 4:e juni, som sagt. Vi har medvetet satt en kort deadline för att det är svårt och orimligt att hålla en cykel som används uppmärkt i flera veckor. Vet ni med er att ni är bortresta då, så gör det nu, eller be en granne om hjälp. Ni som har möjlighet får gärna hjälpa till med rensningen, då det kommer att vara en hel del cyklar som behöver flyttas.

Installation av laddare påbörjas i morgon

Viktig information till hyresgäster av plats 12 till 15: torsdag till fredag behöver ni parkera bilarna en bit från väggen (1-2 meter) för att underlätta åtkomst vid installationsarbetet. Detta gäller dagstid och påverkar inte er som tar bilen till jobbet.

Nu är det äntligen dags! I morgon onsdag den 22:a februari så kommer hantverkare att påbörja installationen av laddningsplatser för elbilar i garaget. Majoriteten av arbetet beräknas vara färdigt redan under denna vecka och bör inte påverka driften av husen. Installationen sker på långsidan av ekonomiska och praktiska skäl med början vid L-huset. 

Laddarna blir uppkopplade mot internet och debitering kommer att ske via RFID-kort som är personliga. Detta är en ändring och förenkling mot tidigare plan, som innebär en viss kostnadsbesparing pga en tekniskt simplare installation, samt mindre administration när boende flyttar eller anläggningen byggs ut i framtiden. (Som en bonus innebär det också att flera hyresgäster kan dela på en laddplats till dess att anläggningen byggs ut.)

Vissa hyresgäster kommer att behöva byta plats med varandra, för att de med behov ska få en laddplats. Styrelsen kommer att tilldela berörda parter nya platser. 

Viktig information om TV & internet

Information in English at the bottom of this post.

Förändringar inom TV och Internet

På grund av kommande förändringar gällande TV & Internet så avråder styrelsen starkt alla medlemmar från att teckna eller förlänga avtal med långa bindningstider. Detta för att undvika dubbla kostnader för tjänster när förändringarna träder i kraft.

Medlemmarna röstade idag ja till att låta Bahnhof ta över driften av vårt fastighetsnät, vilket kommer att innebära en markant ökning i bredbandshastighet och besparingar för alla. Samtliga hushåll får bredbandsuppkoppling med en hastighet på 1000/1000 Mbit, vilket är den snabbaste hastigheten som normalt går att få via fiber i dagsläget och priset möjliggörs genom att Brf Snickarboa tecknar ett gruppavtal direkt med Bahnhof.

Avgiften kommer att påföras hushållen som ett separat, men obligatoriskt tillägg á 186 kr/mån. Som jämförelse kan nämnas att denna hastighet kostar 826-1099 kr/mån (beroende på operatör) via föreningens nuvarande lösning med Open Universe. Ett annat sätt att se på det är att jämföra med det billigaste bredbandsabonnemanget i dagsläget, som kostar 224 kr/mån och ger en hastighet på 10/10 Mbit; en besparing på 41 kr/mån och en 100-faldig ökning i hastighet.

I samband med bytet upphör den nuvarande TV-lösningen via Bredbandsbolaget att fungera. Föreningen kommer inte att teckna nytt gruppavtal för TV. Ny leverantör i fastighetsnätet blir Sappa där medlemmarna själva väljer kanalpaket. Se utbud här

Detta byte beräknas ske 2018-01-30. Styrelsen undersöker lösningar till de som sitter fast med bindningstider som ligger ännu längre i framtiden.


Uppdatering 2017-04-12 för nya engelsktalande medlemmar

Changes to Internet and TV

In February 2018 Brf Snickarboa will switch internet provider from Open Universe to Bahnhof. From that point on, all current contracts will stop working and 1Gbps Internet will be provided for everyone through Bahnhof. A mandatory fee of 186 SEK per month and household will be added. Sappa will also become our new and only TV provider. 

As for now, when you move in you should be able to access a portal through the connection where you can select from a range of different ISPs offering different speeds and pricing, so you can pick whatever you like. Just make sure to not sign up for a contract spanning years, as any such contracts will become inaccessible after the transition to Bahnhof. You'll find that some have terms that let you quit the contract after just one month and we suggest you pick one of those.

This is also true for TV, however there should be a set top box already in the apartment that lets you access a limited selection of channels free of charge. If not, you can contact Bredbandsbolaget and they'll provide you with one, or sign up for a premium TV contract in the portal if you want more channels. This will also stop working after the switch to Bahnhof, so keep that in mind when reviewing the terms.

When the switch happens, no TV will be provided by Brf Snickarboa and everyone has to sign up for individual contracts if they would like to access traditional TV channels. This will still be cheaper than today's solution as the cost will be offset by significant savings on internet bills (especially if you pick one of the faster connections through Open Universe).

Expect more information when the switch is imminent.

Sammanfattning 2016

För att sammanfatta det gångna året så har vi sammanställt en lista på några av de förbättringar, förändringar och åtgärder som vidtagits i Brf Snickarboa under 2016. Vår förhoppning är att med detta göra det enklare för alla medlemmar att följa styrelsearbetet och utvecklingen av vår förening.

Detta är en relativt omfattande lista på vad som hänt:

 • En ny, modernare hemsida introducerades vars syfte är att tillhandahålla all information som boende kan tänkas behöva
 • Större delen av föreningens avtal undersöktes, vilket kommer fortsätta under 2017 och redan resulterat i några ändringar, för att göra det bättre för boende i föreningen och/eller spara pengar
 • En ny entreprenör för städning och entrémattor anlitades och ersatte två separata leverantörer, vilket uppskattas ge besparingar på ca 50 000 kr per år
 • Offerter på gruppavtal för bredband har behandlats och ett eventuellt byte kommer medföra stora besparingar och ökad bredbandhastighet för alla. Styrelsen har röstat ja till att låta Bahnhof ta över driften och leverera 1000/1000 Mbit bredband till alla hushåll, men medlemmarna kommer att tillfrågas under en extra stämma innan vi går vidare (Q1 2017)
 • Laddning av elbilar i garaget har noga utretts, planerats och beställts och installation är beräknad att ske i Q1 2017. En förändring i debiteringsmodell har gjorts som innebär att hyresgästerna kommer att använda RFID-kort. Detta reducerar installationskostnaden avsevärt
 • Föreningen började tillhandahålla kompostpåsar till medlemmarna som förvaras i plåtskåp som installerades i källaren
 • Det installerades en murgrill på innergården som står till förfogande för alla medlemmar i föreningen
 • Entréerna i båda husen fick vackert julpynt i form av belysta enar och julstjärnor
 • Påbörjat arbetet med att byta samtliga koder för alla boende och till alla dörrar, för att förbättra säkerheten och förhindra otillåtet tillträde
 • Ett gäng gedigna snöskyfflar införskaffades till samtliga allmänna ytterdörrar
 • Tre nya kärl införskaffades och har bidragit till ett mer städat källsorteringsrum som tidigare ofta blev överfullt
 • Underhållsplaner för fastigheten och husen har beställts och det beslutades att NKG får förtroendet att planera för och säkerställa underhållet av våra hus
 • Den nya styrelsen gick igenom samtliga gamla punkter från tidigare styrelse och följde upp de som fortfarande var relevanta
 • Två konstruktionsfel på bottenplanet har åtgärdats 
 • En mängd olika digitala arbetsredskap antogs för att effektivisera och bättre organisera styrelsearbetet, varav det viktigaste är Trello som används för projektplanering. Kivra för digital signering, Doodle för mötesbokningar och SquareSpace för webbplattform, samt en e-post för arkivering av all mail till styrelsen är andra exempel på nya tillägg. Dropbox används sedan tidigare för att spara all dokumentation
 • Samtliga arbetsmetoder och verktyg har dokumenterats i en utförlig handbok, för att enkelt kunna introducera nya styrelsemedlemmar till styrelsearbetet och slippa återuppfinna hjulet varje gång. Den hjälper också styrelsen att agera enhetligt
 • Fyra nya medlemmar valdes in i styrelsen, vilket gör det till den största styrelse föreningen haft hittills!
 • I september blev alla träd och buskar grundligt beskurna av en trädgårdsmästare på innergården
 • I oktober har ett lån på 10 500 000 kr bundits om med en ränta på 1,31% och en löptid på 5 år. Vi har tidigare haft 2,68% i ränta på detta lån
 • Skulden till byggherren Folkhem har minskat under året och var vid utgången av året 1 537 230 kr

Vi ser fram emot 2017!

Värme

Vi har just nu problem med att lägenheterna är några grader svalare än normalt. Undersökning pågår och vi hoppas hitta en lösning snarast. 

Uppdatering: problemet är åtgärdat. En trasig givare sänder fel data till värmepumpen, vilket gör att den inte värmer vattnet till rätt temperatur. I väntan på en ny givare har vi justerat temperaturen manuellt.