Viktiga förändringar i garaget

Ändrade bestämmelser för laddplatser

Styrelsen har beslutat att avgiften om 1100 kr per månad för parkeringsplats med laddare kommer att gälla oavsett om laddaren nyttjas.

Det har tidigare varit möjligt att stå på dessa platser utan elbil och betala kostnaden för en standardplats (800 kr), men den möjligheten upphör alltså nu. Vid nästa uppsägningar kommer vi flytta om så att laddplatserna blir lediga och de två överst i kön kommer således att erbjudas dessa för 1100 kr per månad. Befintliga hyresgäster påverkas alltså inte. Syftet är att bättre täcka investeringen och förenkla regelverket och hanteringen.

Som tidigare kommunicerat kommer vi att flytta om vid behov så att medlemmar med elbil erbjuds laddplats när de köat färdigt.

Nya MC-platser

Vi har beslutat att anlägga två nya MC-platser genom att dela på handikapplatsen samt använda ett tidigare outnyttjat utrymme. Det innebär att det inom kort finns två lediga MC-platser att hyra utan kötid. Priset är som tidigare 450 kr per månad.

Inventering

Vi behöver få en bättre insyn i vilka platser som hyrs av vilka medlemmar, då viss dokumentation tycks ha gått förlorad i när SBC köpte upp Österåker.

Vänligen fyll i formuläret med dina uppgifter.

Snart förändras TV och bredband

Den 30:e januari går vi över till Bahnhof som enda bredbandsleverantör. Det innebär att en uppkoppling på 1000/1000 MBit framöver kommer att ingå i avgiften och att den höjs med 186 kr/mån. Detta innebär också förändringar för TV. Samtliga individuella avtal upphör att fungera.

Byte av utrustning

Varje lägenhet måste utrustas med en ny mediakonverter som kopplas in istället för den gamla Inteno-boxen som sitter i hallen. Den kommer föreningen att dela ut inom kort. Eventuella digitalboxar från Canal Digital (numera Bredbandsbolaget) är en del av nuvarande gruppavtal och kommer också att sluta fungera. 

Spara bägge tills vi vet vad Open Universe/Bredbandsbolaget vill göra med dem.

TV

Nu går det att teckna traditionell tablå-TV via Sappa. Sappa har många olika kanalpaket från olika leverantörer. Se till att avtalet startar den 30:e januari. Varje hushåll väljer själv att teckna TV-abonnemang och står för hela kostnaden. Föreningen kommer inte längre att tillhandahålla några TV-kanaler via gruppavtal. 

För att kunna använda TV via Sappa behöver man köpa Bahnhofs tjänstefördelare (som även agerar router och accesspunkt) som innehåller det TV-uttag som krävs. Mer information i välkomstbrevet nedan. Det krävs en IPTV-box per TV och vill man ha flera kan man skaffa en vanlig nätverksswitch som ger fler uttag.

Ett modernt sätt att se på TV är också via streaming och s.k. Play-kanaler. Dessa fungerar oberoende av internetleverantör och är ett alltmer populärt alternativ till tablå-TV, speciellt ihop med en mediaspelare som kopplas till TV:n. Några exempel på oberoende tjänster är TV4 Play, SVT Play, dplay, Viafree, Viaplay, Netflix, YouTube, CuriosityStream, YLE Arenan och HBO Nordic.

Driftstörningar

Vi förväntar oss inte några längre störningar under bytet, men ber er ha överseende med att det kan förekomma, då utrustning i både lägenheter och källarcentral ska bytas. 

Vad ni behöver göra

 1. Säg upp era TV- och bredbandsavtal om ni inte redan gjort det. Ni ska inte teckna något nytt avtal för bredband.
 2. Köp en router eller en switch för att kunna använda flera uttag i lägenheten:
  1. Beställ Bahnhofs tjänstefördelare. Denna router krävs för att kunna använda TV genom Sappa. Avtal för TV tecknas individuellt om man så önskar. Den har också en inbyggd switch som gör att flera man kan ansluta flera av lägenhetens uttag (dock bara anslutning för en digitalbox; går att dela upp med en switch).
  2. Skaffa en annan router eller koppla in befintlig. Detta är nödvändigt för att kunna ansluta flera uttag i lägenheten, eftersom den nya mediakonvertern bara har en enda port.
 3. Koppla in ny mediakonverter (delas ut av styrelsen inom kort) i patchskåpet i hallen. Spara den gamla tillsvidare. Detta kan göras på den lediga fiberanslutningen bredvid den befintliga (varje lägenhet har två stycken) för att undvika avbrott i Internet-anslutningen medan bytet sker. 

Välkomstbrev

Lite information från Bahnhof.

Installation av laddare påbörjas i morgon

Viktig information till hyresgäster av plats 12 till 15: torsdag till fredag behöver ni parkera bilarna en bit från väggen (1-2 meter) för att underlätta åtkomst vid installationsarbetet. Detta gäller dagstid och påverkar inte er som tar bilen till jobbet.

Nu är det äntligen dags! I morgon onsdag den 22:a februari så kommer hantverkare att påbörja installationen av laddningsplatser för elbilar i garaget. Majoriteten av arbetet beräknas vara färdigt redan under denna vecka och bör inte påverka driften av husen. Installationen sker på långsidan av ekonomiska och praktiska skäl med början vid L-huset. 

Laddarna blir uppkopplade mot internet och debitering kommer att ske via RFID-kort som är personliga. Detta är en ändring och förenkling mot tidigare plan, som innebär en viss kostnadsbesparing pga en tekniskt simplare installation, samt mindre administration när boende flyttar eller anläggningen byggs ut i framtiden. (Som en bonus innebär det också att flera hyresgäster kan dela på en laddplats till dess att anläggningen byggs ut.)

Vissa hyresgäster kommer att behöva byta plats med varandra, för att de med behov ska få en laddplats. Styrelsen kommer att tilldela berörda parter nya platser. 

Viktig information om TV & internet

Information in English at the bottom of this post.

Förändringar inom TV och Internet

På grund av kommande förändringar gällande TV & Internet så avråder styrelsen starkt alla medlemmar från att teckna eller förlänga avtal med långa bindningstider. Detta för att undvika dubbla kostnader för tjänster när förändringarna träder i kraft.

Medlemmarna röstade idag ja till att låta Bahnhof ta över driften av vårt fastighetsnät, vilket kommer att innebära en markant ökning i bredbandshastighet och besparingar för alla. Samtliga hushåll får bredbandsuppkoppling med en hastighet på 1000/1000 Mbit, vilket är den snabbaste hastigheten som normalt går att få via fiber i dagsläget och priset möjliggörs genom att Brf Snickarboa tecknar ett gruppavtal direkt med Bahnhof.

Avgiften kommer att påföras hushållen som ett separat, men obligatoriskt tillägg á 186 kr/mån. Som jämförelse kan nämnas att denna hastighet kostar 826-1099 kr/mån (beroende på operatör) via föreningens nuvarande lösning med Open Universe. Ett annat sätt att se på det är att jämföra med det billigaste bredbandsabonnemanget i dagsläget, som kostar 224 kr/mån och ger en hastighet på 10/10 Mbit; en besparing på 41 kr/mån och en 100-faldig ökning i hastighet.

I samband med bytet upphör den nuvarande TV-lösningen via Bredbandsbolaget att fungera. Föreningen kommer inte att teckna nytt gruppavtal för TV. Ny leverantör i fastighetsnätet blir Sappa där medlemmarna själva väljer kanalpaket. Se utbud här

Detta byte beräknas ske 2018-01-30. Styrelsen undersöker lösningar till de som sitter fast med bindningstider som ligger ännu längre i framtiden.


Uppdatering 2017-04-12 för nya engelsktalande medlemmar

Changes to Internet and TV

In February 2018 Brf Snickarboa will switch internet provider from Open Universe to Bahnhof. From that point on, all current contracts will stop working and 1Gbps Internet will be provided for everyone through Bahnhof. A mandatory fee of 186 SEK per month and household will be added. Sappa will also become our new and only TV provider. 

As for now, when you move in you should be able to access a portal through the connection where you can select from a range of different ISPs offering different speeds and pricing, so you can pick whatever you like. Just make sure to not sign up for a contract spanning years, as any such contracts will become inaccessible after the transition to Bahnhof. You'll find that some have terms that let you quit the contract after just one month and we suggest you pick one of those.

This is also true for TV, however there should be a set top box already in the apartment that lets you access a limited selection of channels free of charge. If not, you can contact Bredbandsbolaget and they'll provide you with one, or sign up for a premium TV contract in the portal if you want more channels. This will also stop working after the switch to Bahnhof, so keep that in mind when reviewing the terms.

When the switch happens, no TV will be provided by Brf Snickarboa and everyone has to sign up for individual contracts if they would like to access traditional TV channels. This will still be cheaper than today's solution as the cost will be offset by significant savings on internet bills (especially if you pick one of the faster connections through Open Universe).

Expect more information when the switch is imminent.

Sammanfattning 2016

För att sammanfatta det gångna året så har vi sammanställt en lista på några av de förbättringar, förändringar och åtgärder som vidtagits i Brf Snickarboa under 2016. Vår förhoppning är att med detta göra det enklare för alla medlemmar att följa styrelsearbetet och utvecklingen av vår förening.

Detta är en relativt omfattande lista på vad som hänt:

 • En ny, modernare hemsida introducerades vars syfte är att tillhandahålla all information som boende kan tänkas behöva
 • Större delen av föreningens avtal undersöktes, vilket kommer fortsätta under 2017 och redan resulterat i några ändringar, för att göra det bättre för boende i föreningen och/eller spara pengar
 • En ny entreprenör för städning och entrémattor anlitades och ersatte två separata leverantörer, vilket uppskattas ge besparingar på ca 50 000 kr per år
 • Offerter på gruppavtal för bredband har behandlats och ett eventuellt byte kommer medföra stora besparingar och ökad bredbandhastighet för alla. Styrelsen har röstat ja till att låta Bahnhof ta över driften och leverera 1000/1000 Mbit bredband till alla hushåll, men medlemmarna kommer att tillfrågas under en extra stämma innan vi går vidare (Q1 2017)
 • Laddning av elbilar i garaget har noga utretts, planerats och beställts och installation är beräknad att ske i Q1 2017. En förändring i debiteringsmodell har gjorts som innebär att hyresgästerna kommer att använda RFID-kort. Detta reducerar installationskostnaden avsevärt
 • Föreningen började tillhandahålla kompostpåsar till medlemmarna som förvaras i plåtskåp som installerades i källaren
 • Det installerades en murgrill på innergården som står till förfogande för alla medlemmar i föreningen
 • Entréerna i båda husen fick vackert julpynt i form av belysta enar och julstjärnor
 • Påbörjat arbetet med att byta samtliga koder för alla boende och till alla dörrar, för att förbättra säkerheten och förhindra otillåtet tillträde
 • Ett gäng gedigna snöskyfflar införskaffades till samtliga allmänna ytterdörrar
 • Tre nya kärl införskaffades och har bidragit till ett mer städat källsorteringsrum som tidigare ofta blev överfullt
 • Underhållsplaner för fastigheten och husen har beställts och det beslutades att NKG får förtroendet att planera för och säkerställa underhållet av våra hus
 • Den nya styrelsen gick igenom samtliga gamla punkter från tidigare styrelse och följde upp de som fortfarande var relevanta
 • Två konstruktionsfel på bottenplanet har åtgärdats 
 • En mängd olika digitala arbetsredskap antogs för att effektivisera och bättre organisera styrelsearbetet, varav det viktigaste är Trello som används för projektplanering. Kivra för digital signering, Doodle för mötesbokningar och SquareSpace för webbplattform, samt en e-post för arkivering av all mail till styrelsen är andra exempel på nya tillägg. Dropbox används sedan tidigare för att spara all dokumentation
 • Samtliga arbetsmetoder och verktyg har dokumenterats i en utförlig handbok, för att enkelt kunna introducera nya styrelsemedlemmar till styrelsearbetet och slippa återuppfinna hjulet varje gång. Den hjälper också styrelsen att agera enhetligt
 • Fyra nya medlemmar valdes in i styrelsen, vilket gör det till den största styrelse föreningen haft hittills!
 • I september blev alla träd och buskar grundligt beskurna av en trädgårdsmästare på innergården
 • I oktober har ett lån på 10 500 000 kr bundits om med en ränta på 1,31% och en löptid på 5 år. Vi har tidigare haft 2,68% i ränta på detta lån
 • Skulden till byggherren Folkhem har minskat under året och var vid utgången av året 1 537 230 kr

Vi ser fram emot 2017!

Laddning i garaget

Styrelsen är glad att kunna presentera den största förändring vi gjort sedan huset byggdes för fyra år sedan: vi kommer inom en snar framtid att installera laddningsplatser för elbilar i vårt gemensamma garage.

Detta är ett viktigt steg inför framtiden och övergången till transporter med förnybar energi och gör att Brf Snickarboa står redo i takt med att antalet elbilar och plug-in-hybrider ökar. Vi blir med största sannolikhet först i Annedal med att kunna erbjuda detta och vi tror att det kommer öka både värdet på lägenheterna och göra dem mer attraktiva på marknaden. Inte minst är det ett viktigt steg för miljön och en stor förmån för våra medlemmar som funderar på att ta (eller redan har tagit) klivet till elektriska transportmedel.

Detta är ett arbete som pågått under lång tid, med en omfattande research kring tekniska lösningar, offerter från och samtal med flera olika leverantörer samt otaliga diskussioner kring praktiska regler, avtal och finansiering.

Nya parkeringsavtal

För att kunna genomföra detta behöver styrelsen ha rätten att byta plats på hyresgäster i garaget, så att de som vill hyra en laddplats kan få göra det. Detta innebär en förändring i avtalet för samtliga hyresgäster i garaget och alla kommer inom kort att få ett nytt avtal i brevlådan som behöver skrivas på och skickas in. Detta är av praktiska och kostnadsmässiga skäl som förklaras i mer detalj nedan. Avtalet för parkeringsplatser kommer alltså i fortsättningen att gälla en specifik plats i garaget, men inkludera en klausul om att man kan behöva byta platsnummer med någon annan som behöver en plats med laddare, till exempel när boende flyttar eller byter bil. Detta innebär också att vi kan hyra ut laddplatserna som vanliga parkeringsplatser och sedan stuva om när någon skaffar en elbil och behovet uppstår.

Några andra förändringar för befintliga hyresgäster sker inte och avgiften för ordinarie parkeringsplatser förblir densamma som tidigare. Kön för parkering är gemensam för båda typen av platser.

Den tekniska lösningen

Vi kommer att börja med att installera fyra stycken platser totalt, två i varje ände i garaget nära utgångarna. Denna placering är mest praktisk och kostnadseffektiv, då den innebär minimalt med material för installation. Elektriciteten tas från befintliga elcentraler (en i varje hus) och det installeras kopplingsplintar som möjliggör enkel omkoppling av laddare till en specifik lägenhets elmätare, när behoven ändras om en boende flyttar eller byter bil. Debitering sker således via de boendes vanliga räkningar för hushållsel, vilket är både enkelt och innebär en lägre investeringskostnad eftersom vi använder den moderna infrastruktur vi redan har, slipper installera mätutrustning samt betala för tjänster för debitering av förbrukningen. Detta hade inte varit möjligt i äldre hus.

En viktig aspekt under planeringen av projektet har varit framtidssäkerhet och möjlighet till expansion, utan att då behöva göra om kabeldragning och bygga om elcentralerna igen. Det innebär att kablage kommer att vara dimensionerat för en mycket större mängd laddare än vad vi initialt installerar och att vi enkelt kommer att kunna bygga ut med fler laddplatser för en relativt låg kostnad framöver. Strömmen till dessa kopplas helt enkelt från befintliga laddare, snarare än från elcentralerna.

Installationen är även förberedd för lastbalansering, alltså ett system för att justera hur mycket ström som leds till varje laddare för att undvika överbelastning. Detta är irrelevant med så få platser som fyra och är förenat med en betydligt högre kostnad, så vi kommer inte att installera det nu, men det kan behövas i framtiden när vi når uppemot 20-30 platser, så det är viktigt att möjligheten finns. Det innebär rent praktiskt att vi installerar "smarta" laddare nu som kan styras av en central enhet (den vi väntar med). Vi har även möjlighet att i framtiden köpa större kapacitet från nätägaren Fortum.

Leverantör av laddare är ChargeStorm och installatör och projektledare är Eways, som har goda referenser från bland annat Stockholms Stadsförvaltning och Hewlett-Packard och har gjort ett gott intryck på styrelsen.

Kostnad

Kostnaden för en parkeringsplats med laddare medför ett tillägg på 300 kr/månad utöver ordinarie avgift, alltså totalt 1100 kr/månad. Denna ska täcka investeringen med en avskrivningstid på 10 år. Föreningen står för den eventuella förlust som uppkommer till dess att alla laddplatser är uthyrda. Beräkningen av avgiften är preliminär, men mer än 300 kr/månad kommer det inte att kosta. Anledningen till att avgiften är preliminär är att denna process har tagit lång tid och priserna på utrustningen hinner förändras och nya produkter släppas, till vår fördel.

Framtida expansioner kommer att finansieras på samma sätt och då har styrelsen möjlighet att revidera avgiften.

Vi kommer att ansöka om bidrag från Naturvårdsverket och med lite tur kan vi sänka våra kostnader väsentligt med detta. Det finns dock inga garantier för att vår ansökan beviljas och vi har av strategiska skäl inte bestämt när vi lämnar in ansökan, så avgiften för laddplats har beräknats utan hänsyn till bidraget.

När

Snart. Vi väntar på en skarp offert från Eways, ett startdatum för bygget samt de nya parkeringsavtalen från SBC. Det senare är dock inget hinder för att börja bygga, utan kan ske parallellt.

Frågor

Vi välkomnar (och hoppas på) frågor och synpunkter på detta projekt. Skriv till oss i styrelsen, på Facebook eller till mig (Gabriel) direkt. Denna sida kommer att uppdateras med svar på dessa. 

Styrelsen reserverar sig för eventuella ändringar.  

 

Ny TV-leverantör

Den 31:a oktober 2016 tar Bredbandsbolaget över Canal Digital som IP-TV-leverantör i vår förening. Förändringen kommer att medföra en kraftig förbättring i handhavande och funktioner, jämfört med den föråldrade teknik som används idag. 

Detta gäller den gruppanslutning och det basutbud som ingår i avgiften. Vissa åtgärder måste vidtagas av de boende som använder Canal Digital idag (se informationen som delades ut i brevlådan), men de som idag använder en annan tjänsteleverantör berörs inte. Det kommer även fortsättningsvis att vara fritt fram att välja TV-operatör bland de som levererar via Open Universes nät.

Gemensam förvaring i L-huset

Vi har idag installerat skåp i källaren i L-huset för att förvara kompostpåsar som föreningen numera tillhandahåller, samt föremål som rör den gemensamma gården och eldstaden. Här hittar ni numera grillgaller och grillborste, men framöver även trädgårdsredskap och dylikt.

Vi gör ett försök med att även tillhandahålla grillkol som medlemmar har lämnat kvar för alla att använda, men styrelsen är mån om att dessa skåp förblir välstädade och att de inte blir en avställningsplats för andra föremål.

OBS! Det är viktigt att tändvätska under inga omständigheter förvaras i några gemensamma utrymmen. 

IMG_0277.JPG

Ett steg närmare laddning i garaget

På styrelsemötet ikväll bestämde vi oss för den tekniska lösningen vi vill använda, samt vem som ska få leverera den. Nu återstår några sista detaljer, innan vi har en slutgiltig kostnad att räkna på så att vi kan fastställa finansieringsplanen och planera byggstart.

Därför vill jag veta (igen):

 • Hur många av er har, har beställt eller vill inom närmsta tiden skaffa en elbil eller plug-in-hybrid?
 • Gör det någon skillnad nu när ni vet att det snart finns laddningsmöjligheter hemma?

Installationen vi planerar tillåter enkel utbyggnad av fler platser i framtiden, men vi måste försöka lista ut redan nu om vi behöver två, tre eller fem laddplatser att börja med.

Hör av er till styrelsen@brfsnickarboa.se

Grill på innergården

Vi har idag installerat en murgrill på innergården, som vi hoppas blir en ny samlingsplats för de boende i föreningen. Eftersom murbruket måste ha tid att stelna så får grillen inte användas förrän tidigast på torsdag den 12:e maj. Vi hoppas att ni kommer ha stor glädje av den! 

Tack alla som hjälpte till med bygget!

Tack alla som hjälpte till med bygget!

Förbättringar på garagedörr

Vi har idag monterat en gummilist på garagedörren som förhoppningsvis ska förhindra skador på bilar när dörren öppnas och en bil står utanför. Listen tar upp smällen istället för metallkanten på dörren. Tänk ändå på att öppna dörren försiktigt när ni går ut från garaget.