Ny TV-leverantör

Den 31:a oktober 2016 tar Bredbandsbolaget över Canal Digital som IP-TV-leverantör i vår förening. Förändringen kommer att medföra en kraftig förbättring i handhavande och funktioner, jämfört med den föråldrade teknik som används idag. 

Detta gäller den gruppanslutning och det basutbud som ingår i avgiften. Vissa åtgärder måste vidtagas av de boende som använder Canal Digital idag (se informationen som delades ut i brevlådan), men de som idag använder en annan tjänsteleverantör berörs inte. Det kommer även fortsättningsvis att vara fritt fram att välja TV-operatör bland de som levererar via Open Universes nät.