Laddning i garaget

Styrelsen är glad att kunna presentera den största förändring vi gjort sedan huset byggdes för fyra år sedan: vi kommer inom en snar framtid att installera laddningsplatser för elbilar i vårt gemensamma garage.

Detta är ett viktigt steg inför framtiden och övergången till transporter med förnybar energi och gör att Brf Snickarboa står redo i takt med att antalet elbilar och plug-in-hybrider ökar. Vi blir med största sannolikhet först i Annedal med att kunna erbjuda detta och vi tror att det kommer öka både värdet på lägenheterna och göra dem mer attraktiva på marknaden. Inte minst är det ett viktigt steg för miljön och en stor förmån för våra medlemmar som funderar på att ta (eller redan har tagit) klivet till elektriska transportmedel.

Detta är ett arbete som pågått under lång tid, med en omfattande research kring tekniska lösningar, offerter från och samtal med flera olika leverantörer samt otaliga diskussioner kring praktiska regler, avtal och finansiering.

Nya parkeringsavtal

För att kunna genomföra detta behöver styrelsen ha rätten att byta plats på hyresgäster i garaget, så att de som vill hyra en laddplats kan få göra det. Detta innebär en förändring i avtalet för samtliga hyresgäster i garaget och alla kommer inom kort att få ett nytt avtal i brevlådan som behöver skrivas på och skickas in. Detta är av praktiska och kostnadsmässiga skäl som förklaras i mer detalj nedan. Avtalet för parkeringsplatser kommer alltså i fortsättningen att gälla en specifik plats i garaget, men inkludera en klausul om att man kan behöva byta platsnummer med någon annan som behöver en plats med laddare, till exempel när boende flyttar eller byter bil. Detta innebär också att vi kan hyra ut laddplatserna som vanliga parkeringsplatser och sedan stuva om när någon skaffar en elbil och behovet uppstår.

Några andra förändringar för befintliga hyresgäster sker inte och avgiften för ordinarie parkeringsplatser förblir densamma som tidigare. Kön för parkering är gemensam för båda typen av platser.

Den tekniska lösningen

Vi kommer att börja med att installera fyra stycken platser totalt, två i varje ände i garaget nära utgångarna. Denna placering är mest praktisk och kostnadseffektiv, då den innebär minimalt med material för installation. Elektriciteten tas från befintliga elcentraler (en i varje hus) och det installeras kopplingsplintar som möjliggör enkel omkoppling av laddare till en specifik lägenhets elmätare, när behoven ändras om en boende flyttar eller byter bil. Debitering sker således via de boendes vanliga räkningar för hushållsel, vilket är både enkelt och innebär en lägre investeringskostnad eftersom vi använder den moderna infrastruktur vi redan har, slipper installera mätutrustning samt betala för tjänster för debitering av förbrukningen. Detta hade inte varit möjligt i äldre hus.

En viktig aspekt under planeringen av projektet har varit framtidssäkerhet och möjlighet till expansion, utan att då behöva göra om kabeldragning och bygga om elcentralerna igen. Det innebär att kablage kommer att vara dimensionerat för en mycket större mängd laddare än vad vi initialt installerar och att vi enkelt kommer att kunna bygga ut med fler laddplatser för en relativt låg kostnad framöver. Strömmen till dessa kopplas helt enkelt från befintliga laddare, snarare än från elcentralerna.

Installationen är även förberedd för lastbalansering, alltså ett system för att justera hur mycket ström som leds till varje laddare för att undvika överbelastning. Detta är irrelevant med så få platser som fyra och är förenat med en betydligt högre kostnad, så vi kommer inte att installera det nu, men det kan behövas i framtiden när vi når uppemot 20-30 platser, så det är viktigt att möjligheten finns. Det innebär rent praktiskt att vi installerar "smarta" laddare nu som kan styras av en central enhet (den vi väntar med). Vi har även möjlighet att i framtiden köpa större kapacitet från nätägaren Fortum.

Leverantör av laddare är ChargeStorm och installatör och projektledare är Eways, som har goda referenser från bland annat Stockholms Stadsförvaltning och Hewlett-Packard och har gjort ett gott intryck på styrelsen.

Kostnad

Kostnaden för en parkeringsplats med laddare medför ett tillägg på 300 kr/månad utöver ordinarie avgift, alltså totalt 1100 kr/månad. Denna ska täcka investeringen med en avskrivningstid på 10 år. Föreningen står för den eventuella förlust som uppkommer till dess att alla laddplatser är uthyrda. Beräkningen av avgiften är preliminär, men mer än 300 kr/månad kommer det inte att kosta. Anledningen till att avgiften är preliminär är att denna process har tagit lång tid och priserna på utrustningen hinner förändras och nya produkter släppas, till vår fördel.

Framtida expansioner kommer att finansieras på samma sätt och då har styrelsen möjlighet att revidera avgiften.

Vi kommer att ansöka om bidrag från Naturvårdsverket och med lite tur kan vi sänka våra kostnader väsentligt med detta. Det finns dock inga garantier för att vår ansökan beviljas och vi har av strategiska skäl inte bestämt när vi lämnar in ansökan, så avgiften för laddplats har beräknats utan hänsyn till bidraget.

När

Snart. Vi väntar på en skarp offert från Eways, ett startdatum för bygget samt de nya parkeringsavtalen från SBC. Det senare är dock inget hinder för att börja bygga, utan kan ske parallellt.

Frågor

Vi välkomnar (och hoppas på) frågor och synpunkter på detta projekt. Skriv till oss i styrelsen, på Facebook eller till mig (Gabriel) direkt. Denna sida kommer att uppdateras med svar på dessa. 

Styrelsen reserverar sig för eventuella ändringar.