Sammanfattning 2016

För att sammanfatta det gångna året så har vi sammanställt en lista på några av de förbättringar, förändringar och åtgärder som vidtagits i Brf Snickarboa under 2016. Vår förhoppning är att med detta göra det enklare för alla medlemmar att följa styrelsearbetet och utvecklingen av vår förening.

Detta är en relativt omfattande lista på vad som hänt:

 • En ny, modernare hemsida introducerades vars syfte är att tillhandahålla all information som boende kan tänkas behöva
 • Större delen av föreningens avtal undersöktes, vilket kommer fortsätta under 2017 och redan resulterat i några ändringar, för att göra det bättre för boende i föreningen och/eller spara pengar
 • En ny entreprenör för städning och entrémattor anlitades och ersatte två separata leverantörer, vilket uppskattas ge besparingar på ca 50 000 kr per år
 • Offerter på gruppavtal för bredband har behandlats och ett eventuellt byte kommer medföra stora besparingar och ökad bredbandhastighet för alla. Styrelsen har röstat ja till att låta Bahnhof ta över driften och leverera 1000/1000 Mbit bredband till alla hushåll, men medlemmarna kommer att tillfrågas under en extra stämma innan vi går vidare (Q1 2017)
 • Laddning av elbilar i garaget har noga utretts, planerats och beställts och installation är beräknad att ske i Q1 2017. En förändring i debiteringsmodell har gjorts som innebär att hyresgästerna kommer att använda RFID-kort. Detta reducerar installationskostnaden avsevärt
 • Föreningen började tillhandahålla kompostpåsar till medlemmarna som förvaras i plåtskåp som installerades i källaren
 • Det installerades en murgrill på innergården som står till förfogande för alla medlemmar i föreningen
 • Entréerna i båda husen fick vackert julpynt i form av belysta enar och julstjärnor
 • Påbörjat arbetet med att byta samtliga koder för alla boende och till alla dörrar, för att förbättra säkerheten och förhindra otillåtet tillträde
 • Ett gäng gedigna snöskyfflar införskaffades till samtliga allmänna ytterdörrar
 • Tre nya kärl införskaffades och har bidragit till ett mer städat källsorteringsrum som tidigare ofta blev överfullt
 • Underhållsplaner för fastigheten och husen har beställts och det beslutades att NKG får förtroendet att planera för och säkerställa underhållet av våra hus
 • Den nya styrelsen gick igenom samtliga gamla punkter från tidigare styrelse och följde upp de som fortfarande var relevanta
 • Två konstruktionsfel på bottenplanet har åtgärdats 
 • En mängd olika digitala arbetsredskap antogs för att effektivisera och bättre organisera styrelsearbetet, varav det viktigaste är Trello som används för projektplanering. Kivra för digital signering, Doodle för mötesbokningar och SquareSpace för webbplattform, samt en e-post för arkivering av all mail till styrelsen är andra exempel på nya tillägg. Dropbox används sedan tidigare för att spara all dokumentation
 • Samtliga arbetsmetoder och verktyg har dokumenterats i en utförlig handbok, för att enkelt kunna introducera nya styrelsemedlemmar till styrelsearbetet och slippa återuppfinna hjulet varje gång. Den hjälper också styrelsen att agera enhetligt
 • Fyra nya medlemmar valdes in i styrelsen, vilket gör det till den största styrelse föreningen haft hittills!
 • I september blev alla träd och buskar grundligt beskurna av en trädgårdsmästare på innergården
 • I oktober har ett lån på 10 500 000 kr bundits om med en ränta på 1,31% och en löptid på 5 år. Vi har tidigare haft 2,68% i ränta på detta lån
 • Skulden till byggherren Folkhem har minskat under året och var vid utgången av året 1 537 230 kr

Vi ser fram emot 2017!

Ny styrelseledamot utsedd

På föreningens extrastämma som hölls i samband med vårens städdag den 17 april valdes Theresia Hagelberg in i styrelsen. Till valberedningen valdes Jonas Beskow, men fler behövs. Vill du engagera dig i styrelsen eller i valberedningens arbete går det bra att kontakta valberedningen här.