Ny styrelseledamot utsedd

På föreningens extrastämma som hölls i samband med vårens städdag den 17 april valdes Theresia Hagelberg in i styrelsen. Till valberedningen valdes Jonas Beskow, men fler behövs. Vill du engagera dig i styrelsen eller i valberedningens arbete går det bra att kontakta valberedningen här.