Viktiga förändringar i garaget

Ändrade bestämmelser för laddplatser

Styrelsen har beslutat att avgiften om 1100 kr per månad för parkeringsplats med laddare kommer att gälla oavsett om laddaren nyttjas.

Det har tidigare varit möjligt att stå på dessa platser utan elbil och betala kostnaden för en standardplats (800 kr), men den möjligheten upphör alltså nu. Vid nästa uppsägningar kommer vi flytta om så att laddplatserna blir lediga och de två överst i kön kommer således att erbjudas dessa för 1100 kr per månad. Befintliga hyresgäster påverkas alltså inte. Syftet är att bättre täcka investeringen och förenkla regelverket och hanteringen.

Som tidigare kommunicerat kommer vi att flytta om vid behov så att medlemmar med elbil erbjuds laddplats när de köat färdigt.

Nya MC-platser

Vi har beslutat att anlägga två nya MC-platser genom att dela på handikapplatsen samt använda ett tidigare outnyttjat utrymme. Det innebär att det inom kort finns två lediga MC-platser att hyra utan kötid. Priset är som tidigare 450 kr per månad.

Inventering

Vi behöver få en bättre insyn i vilka platser som hyrs av vilka medlemmar, då viss dokumentation tycks ha gått förlorad i när SBC köpte upp Österåker.

Vänligen fyll i formuläret med dina uppgifter.