Installation av laddare påbörjas i morgon

Viktig information till hyresgäster av plats 12 till 15: torsdag till fredag behöver ni parkera bilarna en bit från väggen (1-2 meter) för att underlätta åtkomst vid installationsarbetet. Detta gäller dagstid och påverkar inte er som tar bilen till jobbet.

Nu är det äntligen dags! I morgon onsdag den 22:a februari så kommer hantverkare att påbörja installationen av laddningsplatser för elbilar i garaget. Majoriteten av arbetet beräknas vara färdigt redan under denna vecka och bör inte påverka driften av husen. Installationen sker på långsidan av ekonomiska och praktiska skäl med början vid L-huset. 

Laddarna blir uppkopplade mot internet och debitering kommer att ske via RFID-kort som är personliga. Detta är en ändring och förenkling mot tidigare plan, som innebär en viss kostnadsbesparing pga en tekniskt simplare installation, samt mindre administration när boende flyttar eller anläggningen byggs ut i framtiden. (Som en bonus innebär det också att flera hyresgäster kan dela på en laddplats till dess att anläggningen byggs ut.)

Vissa hyresgäster kommer att behöva byta plats med varandra, för att de med behov ska få en laddplats. Styrelsen kommer att tilldela berörda parter nya platser.