Har du en idé? Lämna in en motion

Det är många som har åsikter och idéer om vad som borde göras i vår förening och det är vi glada för! För att styrelsen ska kunna agera på dessa så måste de lämnas in som en motion.

Det finns inga formkrav för en motion, men här följer några riktlinjer om vad den bör innehålla:

  • En beskrivning och motivering till din idé. Var tydlig, så att styrelsen förstår vad idén innebär samt hur och varför den ska utföras. Inkludera bilder eller ritningar vid behov.
  • Kostnad i form av offerter från olika företag, förslag på eventuell finansieringsmodell, samt förväntade eventuella besparingar.
  • Kontaktuppgifter till dig som lämnar motionen och till eventuell entreprenör.

Maila din motion till styrelsen@brfsnickarboa.se så behandlar vi den och återkommer. Är idén bra och inte för dyr så är chansen stor att vi genomför den.