Nya förbättringar i husen

Utförda projekt

En grind har nu installerats på våning tre i åhuset så att barn inte ska kunna springa upp i brandtrappan.

Täckplåtar har monterats vid dörrarna längst ned på brandtrapporna så att de inte längre ska gå att öppna utifrån. Prata med era barn om att dessa trappor inte får användas förutom i nödfall.

Kommande

Cykelförrådet kommer att byggas om för att ge mer plats. Det kommer att monteras ett cykelställ i två våningar längsmed långsidan mot entrén samt en skena med krokar för långtidsförvaring på kortsidan längst in. Totalt sett 37 platser, minus den golvyta som försvinner för det nya cykelstället.

Ombyggnaden sker den 10:e juli och i samband med detta ser vi gärna att ni tillfälligt ställer era cyklar på annan plats, t.ex. ute, i eget förråd, på parkeringsplats eller längs med garagerampen, så att det finns plats att arbeta. Vi kommer att behöva flytta på resterande cyklar innan arbetet börjar.

Vi ser över möjligheten att montera de befintliga ställen utomhus istället.