Kort uppdatering om byggfel

Som ni vet så har husen några brister som måste åtgärdas. Det är normalt vid nybygge och det är också därför man har två- och femårsbesiktningar. Nu är det dags för den senare och här följer en kort uppdatering om vad som händer med kvarstående samt nyuppkomna fel på fastigheten.

I tisdags hölls ett möte med Folkhem om den kommande femårsbesiktningen och idag har en sammanställning med samtliga kända fel lämnats vidare till besiktningsman. Vi kommer att börja med att besiktiga gemensamma utrymmen och sedan gå vidare till lägenheterna. Då kommer ni att behöva vara hemma för att släppa in dem. Detta är ett omfattande arbete och vi ännu ingen uppskattning om när felen kan vara åtgärdade. Det finns heller inga garantier för att rapporterade fel kommer att lösas i och med denna besiktning, beroende på om det kan anses vara ett garantiärende eller bara normalt slitage. 

Besiktningsfirman kommer att se över listan för att se vilken typ av besiktningsmän de ska skicka ut samt hur lång tid de kommer att behöva för att gå igenom alla fel på plats. Sedan kommer de att skicka ut en kallelse till alla som var med på mötet i tisdags, varpå föreningen informerar alla medlemmar om att en särskild besiktning kommer att ske vid ett ännu ej satt datum. 

Men bollen är åtminstone i rullning.