Nu är Bahnhof igång

Vi rekommenderar att alla byter så snart som möjligt för att undvika avbrott. Samtliga lägenheter har fått en ny mediakonverter i brevlådan. För hjälp med installationen, se vår Facebook-grupp. 

Open Universe fortsätter att fungera månaden ut. Avgiften om 186 kr/mån för det nya bredbandandet kommer att redovisas separat på samma faktura som avgiften. De första två månaderna kommer dock att faktureras separat.