Injektering i garage

Den 20:e november kommer vattenläckan i garaget åtgärdas genom injektering. Alla med parkeringsplats 11 till 21 måste parkera på annan plats eller åtminstone 1,5 meter ut från väggen så att teamet kan komma åt att åtgärda läckorna i väggen. Viktigt att detta blir gjort och det vore jättebra om ni med plats 11 till 21 ställer in en påminnelse om att flytta bilen.

När? 

Tisdagen den 20:e november 08:00-16:00. Ställ in en påminnelse! 

Vilka?

Parkeringsplats 11 -21. 

Vad?

Parkera långt ut ifrån väggen.