Otillåten andrahandsuthyrning

Det har kommit till vår kännedom att flera lägenheter i föreningen för närvarande hyrs ut på Airbnb. Det har hänt förut och vi förmodar att detta beror på okunskap snarare än ett medvetet regelbrott. Det är förbjudet att hyra ut lägenheter i andra hand utan styrelsens godkännande. För mer information, se § 30 i stadgarna. 

Vi kommer att kontakta berörda medlemmar samt Airbnb, men vill påminna alla boende om hur viktigt det är att dessa regler följs. De är till för våra medlemmars trygghet.


It has been brought to our attention that some apartments are being offered for lease on services like Airbnb. We would like to remind everyone that subleasing without permission is prohibited. Permission is never granted to businesses, which includes Airbnb.