Värme

Vi har just nu problem med att lägenheterna är några grader svalare än normalt. Undersökning pågår och vi hoppas hitta en lösning snarast. 

Uppdatering: problemet är åtgärdat. En trasig givare sänder fel data till värmepumpen, vilket gör att den inte värmer vattnet till rätt temperatur. I väntan på en ny givare har vi justerat temperaturen manuellt.