Granskning av koder och brickor

Det genomförs nu en granskning av alla koder och brickor som har access till Brf Snickarboas fastigheter. Styrelsen behöver då veta vilka brickor som ska vara aktiva. Vi kommer även att ge er en ny kod till brickorna samt att uppdatera informationen som finns i porttelefonen.

Vänligen skicka brickornas IDnummer som finns på baksidan av brickan. Brickor som inte anmälts till styrelsen innan 2017-01-31 kommer att raderas från systemet och därmed sluta att fungera.

Skicka informationen i detta format:

Lägenhet: L-xxxx (L = L-huset, Å = Å-huset)
Namn 1:
Tele (porttelefonen):
Mail:
Brickor:

Till exempel:

Lägenhet: L-1004

Namn 1: Karl Karlsson
Tele: 073612345
Mail: kalle@mail.se
Brickor: 465464646, 46464658888

Namn 2: Simon Simonsson
Tele: 073689899
Mail: simon@mail.se
Brickor: 54566533, 876874654654654

Informationen och frågor angående detta ska skickas till koder@brfsnickarboa.se