Jul i vårt hus

Å-huset

Å-huset

L-huset

L-huset

Nu har vi gjort julfint i husen. En liten gran i varje hus och i L-huset finns även en stjärna. Lamporna i de små granarna är satta på timer och kommer att lysa ca 15-23 varje dag. 

God jul från Trädgårdsgruppen!