Arbeten i garaget 18-20:e mars; flytta bilen

Måndagen den 18:e mars kommer vi att utföra underhåll i garaget. Arbetet kommer att pågå kl 8-16 och fortsätta kommande dagar samma vecka och syftar till att förhindra att smältvatten tränger in i väggar och pelare.

Parkera 150 cm ut från väggen så att de kommer åt att arbeta. Detta gäller alla garageplatser utom de som påverkades under förra vändan detta gjordes; de som redan har hålkärl längsmed väggen vid sin plats behöver alltså inte flytta bilen.

Eftersom pelarna också skall åtgärdas så är det fördelaktigt om ni som har parkeringsplatser bredvid en pelare flyttar bilen från platsen åtminstone en av dagarna. Pelarna kommer att åtgärdas när tillfälle ges.