Utrensning av cyklar

OBS! Läs detta noga om du har en cykel på någon av föreningens ytor.

Vi kommer att göra en rejäl städning av cykelförråd, cykelställ, garage samt övriga områden där cyklar förvaras på föreningens mark. I dagsläget finns långt fler cyklar än vad som är rimligt, varav många är odugliga och inte används. Syftet med denna rensning är att göra det enklare för de som använder sina cyklar att kunna förvara dem i cykelförrådet, samt att bli av med uppenbart skrot.

Vad du behöver göra

Det är viktigt att ni som förvarar cyklar i cykelförrådet, på gården, i garaget och utanför entréerna märker upp dem med namn så snart som möjligt. Alla cyklar som

  • saknar uppmärkning,

  • är trasiga eller visar uppenbara tecken på att de inte används (punktering, kraftigt dammiga, saknade eller trasiga delar etc),

  • eller faktiskt inte är cyklar (leksaker, barnvagnar etc.)

kommer att bortforslas söndagen den 4:e juni. Har man en trasig cykel, så måste den förvaras i hushållets förråd och ej på allmänna ytor. 

Det är därför väldigt viktigt att alla tar sig tiden att märka upp och eventuellt flytta sina cyklar till förråden så snart som möjligt.

Deadline

Söndagen den 4:e juni, som sagt. Vi har medvetet satt en kort deadline för att det är svårt och orimligt att hålla en cykel som används uppmärkt i flera veckor. Vet ni med er att ni är bortresta då, så gör det nu, eller be en granne om hjälp. Ni som har möjlighet får gärna hjälpa till med rensningen, då det kommer att vara en hel del cyklar som behöver flyttas.