Vårstädning 7 maj

Tjoho!! Välkommen att vara med och vårstäda! Vi ses på gården kl. 10 och inleder med extra stämma. Därefter hjälps vi åt att göra fint. Fokus kommer att ligga på att rengöra och olja trätrallarna i hela föreningen, städning av allmänna utrymmen och trädgårdsarbete.

Arbetet med trätrall kan med fördel påbörjas redan nu och då i första hand av er egen balkong och entré.

Detta gäller enligt bygginstruktioner:
Är virket missfärgat, av till exempel smuts och sot eller angripet av missfärgande mögel-, blånadssvampar eller alger, bör det först tvättas rent. Trallen kan rengöras med grön såpa och skurborste om nedsmutsningen är måttlig. OBS! använd ej högtryckstvätt vid rengöring och absolut ej roterande borste. Vatten kan tryckas in i virket och leda till fiberresning vilket kräver slipning av ytan. (Om ytan är kraftigt nedsmutsad bör Cuprinol tralltvätt användas. Det kommer att finnas tillgängligt under städdagen.)

”Att göra lista” kommer att finnas på gårdshuset entrédörr till innergården under städdagen. Efter städningen bjuder föreningen på korv.

Hälsningar Styrelsen