Skötsel av nyanlagd gräsmatta

Vattna igenom gräsmattan ordentligt så fort den är utrullad. Fortsätt sedan att vattna igenom de närmaste 2-3 veckorna. Det är viktigt för att rötterna ska etablera sig. Under denna tid ska man helst inte kliva runt på den känsliga gräsmattan.

Vattnings schema: vecka 28 - vem kan ansvara? Vecka 29 - Theresia ansvarig

Tips: För att få en uppskattning om hur mycket man ska vattna, kan man lyfta på ett hörn och se om jorden under är fuktig.

Vänta med att klippa gräset tills det nått en höjd på 6-8 cm. Det ska helst inte klippas än 4 cm. Passa på att gödsla, för att gynna en snabb tillväxt.