Nytt pris på bredband

Vi är glada att meddela att vi omförhandlat avtalet med Bahnhof och kommer därmed att kunna sänka avgiften för bredband med 33%. Den nya kostnaden blir därmed 124 kr per månad och hushåll och träder i kraft inom kort.

Hastigheten på 1 Gbit per lägenhet förblir oförändrad.