Information från Valberedningen

En medlem i BRF Snickarboas styrelse kommer lämna sitt uppdrag i samband med årets stämma. Vi söker därför nya medlemmar till styrelsen.

Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden och delar i god anda upp arbetet mellan sig. Eftersom föreningens hus är ganska nya är inte styrelsearbetet tyngt av exempelvis större underhållsfrågor.

Det är mycket viktigt att vi alla som bor i föreningen tar ansvar och verkar för att värdet på våra gemensamma tillgångar bibehålls. I en bostadsrättsförening är det aldrig någon annan som betalar – det är alltid vi som föreningsmedlemmar som gemensamt måsta stå för alla kostnader. Kan vi inte få in nya medlemmar till styrelsen tvingas vi ta in extern hjälp vilket kommer öka föreningens kostnader. I slutändan leder det till höjda medlemsavgifter vilket vi vill undvika!

Valberedningen tar tacksamt emot intresseanmälningar via e-post eller telefon, se våra kontaktuppgifter nedan. Vi kommer även gå runt i husen för att ta emot intresseanmälningar och svara på eventuella frågor.

Med vänliga hälsningar Valberedningen

Jonas Beskow (Å-huset) jwbeskow@gmail.com, 070-3176277
Elin Blomkvist (Gårdshuset) blomkvist.elin@gmail.com, 070-3506046