Skyltbyte

För att få namnet vid dörren, brevlådan och i porten ändrat måste du göra en anmälan för byte av lägenhetsinnehavare. Detta gäller också om namnen måste ändras av andra skäl, t.ex. giftemål. 

Anmäl byte.


Nycklar & passerbrickor

På grund av säkerhetsregler så kan man inte kopiera våra nycklar hos valfri låssmed. Fastighetsskötaren har hand om både nycklar och passerbrickor, men du kan även vända dig till Great Security Bromma AB direkt för nyckelkopiering

Beställ fler.


Ekonomisk förvaltning

Fakturering av avgifter för lägenheter och parkeringsplatser sköts av vår ekonomiska förvaltare, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (tidigare Österåker Bostadsrättsförvaltning AB). Alla medlemmar i föreningen har tillgång till SBCs portal där det går att se relevant information om ens lägenhet och innehav.

Logga in på portalen

Kontakta SBC via e-post eller ring 0771-722 722.


Gemensamma utrymmen

Cyklar och barnvagnar

Föreningen har ett cykelförråd med tvåvåningsställ samt två barnvagnsförråd som får användas av alla medlemmar.

Innergård

Det finns fyra stora bord med parasoll på innergården, samt en stor murgrill. Grillgaller och grillborste finns att hämta i de gemensamma skåpen i källaren på gårdshuset. Tändvätska får under inga omständigheter förvaras i några gemensamma utrymmen. 


Parkering

Föreningen har ett varmgarage med 31 parkeringsplatser och för att ställa sig i kön kontaktar man SBC. En garageplats (eller köplats till en) kräver ett godkänt medlemskap i föreningen. Garageplatsen kostar 1100 kr per månad. Garageporten öppnas med samma bricka och kod som övriga dörrar.

Kontakta SBC via e-post eller ring 0771-722 722 för en plats.

MC

Föreningen har fyra MC-parkeringar som kostar 400 kr per månad.

Laddning

Garaget har fyra parkeringsplatser med laddare för elbil. Kön till dessa är densamma som för övriga parkeringar.  Avgiften för en plats med laddare är 1400 kr per månad. Hyresgästen skaffar själv den kabel som behövs mellan laddare (typ 2-kontakt) och fordon. Laddning i vanligt eluttag är normalt inte tillåtet.

Styrelsen förbehåller sig rätten att byta plats på hyresgäster i garaget, så att den med behov av laddare ska kunna få en sådan plats.


Avfall

Återvinning

Källsortering är ett krav. Källsortering sker i ett rum som nås från garaget i närheten av garageporten, med undantag för matavfall, tidningar och restavfall som nås från utsidan till vänster om garageporten. Påsar för matavfall tillhandahålls av föreningen och finns att hämta i skåpen i källaren på gårdshuset. De går även att hämta på Bromma återvinningscentral.

Det är inte tillåtet att slänga matavfall, förpackningar eller annat som ska källsorteras i nedkastet för restavfall. Förutom miljöpåverkan så är risken att orsaka stopp i sopsugen stor.

Hur Envac-systemet fungerar
Informationsblad från samfällighetsföreningen för sopsug

Grovsopor

Inga grovsopor får lämnas i återvinningsrummet eller på annan plats i fastigheten. Den boende ansvarar för att själv forsla dessa till närmaste återvinningscentral.


TV & bredband

Föreningen är ansluten till Bahnhofs fibernät och bredband med en hastighet på 1000/1000 Mbit som ingår i avgiften (186 kr per månad och hushåll). En IP-adress ingår, så en router behövs för att kunna ansluta flera enheter till Internet samtidigt. Samtliga lägenheter har Ethernet-uttag i varje rum. Nya medlemmar registrerar sig själva i portalen, eller loggar in med befintliga kunduppgifter för att aktivera anslutningen.

IP-TV finns som tillval och tecknas genom Sappa. För detta behövs även Bahnhofs tjänstefördelare/router som beställs separat från Bahnhof. För kanalutbud och beställning av TV, se Sappas webbsida.

VPN och andra tillval går att teckna genom Bahnhof. För beställning av router och extratjänster, se Bahnhofs webbsida.


Värme

Samtliga lägenheter har vattenburen golvvärme i alla rum utom badrummen som har elektrisk golvvärme. Några traditionella värmeelement finns inte. Termostaterna för den vattenburna golvvärmen är främst till för att sänka värmen i enstaka rum, snarare än att reglera värmen i lägenheterna som istället regleras centralt i husen. De bör således alltid stå på maxvärme (vredet åt höger) för att bibehålla en normal innetemperatur om inte en svalare önskas. Den elektriska golvvärmen i badrummen regleras efter tycke med termostaten på väggen. 

Ovanför fönstren finns ventiler som kan öppnas och slutas. Den största orsaken till låg inomhustemperatur är att spjällen på dessa lämnas öppna under vintertid. Normal innetemperatur anses vara 20-22 °C. 

Informationsblad från NKG. 


Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning är strikt förbjuden utan tillstånd från styrelsen. Med tillstånd är det dock tillåtet i perioder om maximalt 12 månader, dock ej till juridisk person, vilket inkluderar tjänster såsom Airbnb. Mer information gällande andrahandsuthyrning finns på länken nedan där också ansökning för andrahandsupplåtelse av lägenhet görs. Bank-ID krävs för att kunna fullfölja ansökan.

En överlåtelseavgift tas ut om f.n. ca 1 113 kr som betalas av köparen. Vid belåning av bostaden tas en pantsättningsavgift ut om f.n. ca 445 kr.

Läs mer och ansök om andrahandsupplåtelse.


Odlingslott

Föreningen har 12 odlingslotter som kan bokas av alla medlemmar. Turordning gäller. Vattenslang och trädgårdsredskap finns i gårdshusets källare.

Kostnaden är 250 kr per lott och säsong. Genom att tilldelas en plats godkänner du att det är ditt ansvar att se till att odlingen sköts med allt vad det innebär.

Anmäl intresse här


Trivselregler

Trivselreglerna gäller alla som bor eller vistas inom föreningens område.

Visa hänsyn mot dina grannar vad gäller hög musik och annat störande, det ska råda dämpad volym mellan 22:00 och 07:00. Renoveringsarbeten och liknande bör förläggas mellan 09:00 – 19:00.

Återvinningsrummet är enbart avsett för källsortering enligt anvisning på respektive kärl. Ett återvinningskärl är fullt när det är fullt, och överfulla kärl töms inte vid ordinarie hämtning. Ett återvinningsrum är inget föreningen måste tillhandahålla och kan bara finnas om det sköts. Grovsopor och annat som inte sorteras i de kärl som finns måste du själv slänga på tippen!

Endast lägenheten och tilldelat förråd får användas till förvaring och uppställning. Vänligen håll gemensamma ytor tomma. Trapphus och svalgångar är utrymningsvägar och det är därför inte tillåtet att förvara soppåsar, cyklar, barnvagnar eller andra ägodelar där.

Cykelförråd och cykelställ är till för cyklar i bruk. En cykel per person får förvaras på dessa platser. Cyklar som visar uppenbara tecken på att de inte används måste förvaras på annan plats, exempelvis i hushållets förråd.

Garaget ska endast innehålla bilar och motorcyklar.

Balkongen bör inte användas till permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering. Av säkerhetsskäl får inte blomlådor placeras utanför balkongräcket. Parabolantenn är inte tillåtet.

Markiser, insynsskydd och dylikt får inte avvika från husets färgskala. Föreningen har tillsammans med fastighetens arkitekt tagit fram följande instruktion. För balkongskydd gäller mattsvart väv, typ Sandatex 407/324, RAL 7021 eller liknande. Balkongskydd är inte tillåtet att sätta på svalgångarna, utan endast på privata balkonger. Markiser får monteras ovanför balkonger, men endast av modellen Nordic Light, FA 42 utan kappa, med svart pulverlackerad kassett som i infällt läge är helt döljer markisen. Väv ska vara ljusbeige, typ Sandatex 15/1 RAL1013 eller liknande. Markisen får inte vara bredare än balkongen. Annan modell av markis kräver styrelsens medgivande. Tänk på att fasta installationer som innebär åverkan på fasad måste återställas vid flytt och att enskild bostadsrättsinnehavare är skyldig att se till att eventuellt montage inte skadar fastighetens fasad.

Rökning är inte tillåtet på svalgångarna och gemensamma ytor inomhus. Eftersom många barn vistas på gården vill vi inte att husdjur rastas och fimpar slängs där. Bilkörning på gården skadar markbeläggningen och är inte tillåtet.

Obligatoriska gemensamma städdagar sker två gånger per år för att hålla våra två hus och trädgård i fortsatt fint skick. 

Grillning på balkonger och uteplatser är tillåtet med undantag för kolgrill.


Saknar du någon information? Kontakta oss så förklarar vi.