Bopärm

Detta är en kopia på det USB-minne från byggherren Folkhem som levererades i samband med inflyttningen 2012.

Ladda ner från Google Drive.