Skyltbyte

För att få namnet vid dörren, brevlådan och i porten ändrat måste du göra en anmälan för byte av lägenhetsinnehavare. Detta gäller också om namnen måste ändras av andra skäl, t.ex. giftemål. 

Anmäl byte.


Nycklar

Nyckelkopiering

På grund av säkerhetsregler så kan man inte kopiera våra nycklar hos valfri låssmed. För att skapa nya nycklar, kontakta styrelsen som lägger en beställning hos Bromma Lås. Uppge namn, lägenhetsnummer samt nyckelns namn (beteckningen i nedre vänstra hörnet: XX00). De boende hämtar och bekostar beställningen själva.

Passerbrickor

För hjälp med brickor och koder, kontakta NKG på 077-111 40 40.


Ekonomisk förvaltning

Fakturering av avgifter för lägenheter och parkeringsplatser sköts av vår ekonomiska förvaltare, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (tidigare Österåker Bostadsrättsförvaltning AB).

Kontakta SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB via e-post eller ring 0771-722 722.


Parkering

Föreningen har ett varmgarage med parkeringsplatser och för att ställa sig i kön kontaktar man SBC enligt uppgifterna ovan. En garageplats (eller köplats till en) kräver ett godkänt medlemskap i föreningen. Garageplatsen kostar 800 kr per månad.

I området Annedal är parkering i regel tillåten på anvisade platser under 3 timmar på vardagar med p-skiva, samt gratis på kvällar och helger.

Laddning

Garaget har fyra parkeringsplatser med laddare för elbil. Kön till dessa är densamma som för övriga parkeringar.  Avgiften för en plats med laddare är 1100 kr per månad och till det tillkommer en schablonavgift för snittförbrukning. Hyresgästen skaffar själv den kabel som behövs mellan laddare och fordon (typ 1- eller typ 2-kontakt).

Laddning av hybrid- eller elbil i garagets Schuko-uttag ("vanliga eluttag") är inte tillåtet av säkerhetsskäl. Styrelsen förbehåller sig rätten att byta plats på hyresgäster i garaget, så att den med behov av laddare ska kunna få en sådan plats.


Avfall

Återvinning

Källsortering är ett krav. Källsortering sker i ett rum som nås från garaget i närheten av garageporten, med undantag för matavfall, tidningar och restavfall som nås från utsidan till vänster om garageporten. Påsar för matavfall tillhandahålls av föreningen och finns att hämta i skåpen i källaren på L-huset. De går även att hämta på Bromma återvinningscentral.

Det är inte tillåtet att slänga matavfall, förpackningar eller annat som ska källsorteras i nedkastet för restavfall. Förutom miljöpåverkan så är risken att orsaka stopp i sopsugen stor.

Informationsblad från samfällighetsföreningen för sopsug

Grovsopor

Inga grovsopor får lämnas i återvinningsrummet eller på annan plats i fastigheten. Den boende ansvarar för att själv forsla dessa till närmaste återvinningscentral.


TV & bredband

Viktiga förändringar i februari 2018

Important changes are underway. For information in English, please see this post.

Föreningen har tecknat gruppavtal med Bahnhof som blir obligatoriskt för alla hushåll, vilket innebär att samtliga hushåll får 1 GBit bredband och att avgifterna höjs med 183 kr. Vi avråder därför alla medlemmar från att teckna abonnemang med långa bindningstider eftersom de kommer att sluta fungera vid övergången.

Bytet sker 2018-01-30: Mer information finns här.

Nuvarande lösning

Föreningen är för närvarande ansluten till stadsnätet via Open Universe där medlemmarna kan välja mellan olika operatörer för bredband, TV och telefoni. Samtliga tjänster går via internet (IP-TV och IP-telefoni) och några traditionella antennuttag och telefonjack finns ej.

Lägenheterna har ett basutbud med TV-kanaler genom en gruppanslutning från Bredbandsbolaget som ingår i avgiften, men kan välja att inte utnyttja det och anlita en annan leverantör. Boxarna ägs av Bredbandsbolaget, som tillhandahåller nya om de går sönder. När abonnemanget avslutas ska boxen lämnas tillbaka.


Värme

Samtliga lägenheter har vattenburen golvvärme i alla rum utom badrummen som har elektrisk golvvärme. Några traditionella värmeelement finns inte. Termostaterna för den vattenburna golvvärmen är främst till för att sänka värmen i enstaka rum, snarare än att reglera värmen i lägenheterna som istället regleras centralt i husen. De bör således alltid stå på maxvärme (vredet åt höger) för att bibehålla en normal innetemperatur om inte en svalare önskas. Den elektriska golvvärmen i badrummen regleras efter tycke med termostaten på väggen. 

Ovanför fönstren finns ventiler som kan öppnas och slutas. Den största orsaken till låg inomhustemperatur är att spjällen på dessa lämnas öppna under vintertid. Normal innetemperatur anses vara 20-22 °C. 

Informationsblad från NKG. 


Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning är tillåtet i perioder om maximalt 12 månader, dock ej till juridisk person. Mer information gällande andrahandsuthyrning finns på länken nedan, där också ansökning för andrahandsupplåtelse av lägenhet görs. Bank-ID krävs för att kunna fullfölja ansökan.

Läs mer och ansök om andrahandsupplåtelse.


Grill

På innergården finns en murgrill som är till för alla boende. Om ni vet i förväg att ni tänkt grilla så kan det vara smart att "paxa" grillen innan genom att skriva ett inlägg, så att den är ledig när ni behöver den. Grillgaller och grillborste (samt eventuellt även kol som andra medlemmar lämnat kvar) finns att hämta i de gemensamma skåpen i källaren på L-huset.

Tändvätska får under inga omständigheter förvaras i några gemensamma utrymmen. 


Trivselregler

Trivselreglerna gäller alla som bor eller vistas inom föreningens område.

Visa hänsyn mot dina grannar vad gäller hög musik och annat störande, det ska råda dämpad volym mellan 22:00 och 07:00. Renoveringsarbeten och liknande bör förläggas mellan 09:00 – 19:00.

Återvinningsrummet är enbart avsett för källsortering enligt anvisning på respektive kärl. Ett återvinningskärl är fullt när det är fullt, och överfulla kärl töms inte vid ordinarie hämtning. Ett återvinningsrum är inget föreningen måste tillhandahålla och kan bara finnas om det sköts. Grovsopor och annat som inte sorteras i de kärl som finns måste du själv slänga på tippen!

Endast lägenheten och tilldelat förråd får användas till förvaring och uppställning. Vänligen håll gemensamma ytor tomma. Trapphus och svalgångar är utrymningsvägar och det är därför inte tillåtet att förvara soppåsar, cyklar, barnvagnar eller andra ägodelar där.

Cykelförråd och cykelställ är till för cyklar i bruk. En cykel per person får förvaras på dessa platser. Cyklar som visar uppenbara tecken på att de inte används måste förvaras på annan plats, exempelvis i hushållets förråd.

Garaget ska endast innehålla bilar, MC och cyklar på grund av brandrisk. Man får förvara egna cyklar på sin garageplats samt på angivna MC-platser så länge de platserna ej är uthyrda för just MC.

Balkongen bör inte användas till permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering. Av säkerhetsskäl får inte blomlådor placeras utanför balkongräcket. Parabolantenn är inte tillåtet.

Markiser, insynsskydd och dylikt får inte avvika från husets färgskala. Föreningen har tillsammans med fastighetens arkitekt tagit fram följande instruktion. För balkongskydd gäller mattsvart väv, typ Sandatex 407/324, RAL 7021 eller liknande. Balkongskydd är inte tillåtet att sätta på svalgångarna, utan endast på privata balkonger. Markiser får monteras ovanför balkonger, men endast av modellen Nordic Light, FA 42 utan kappa, med svart pulverlackerad kassett som i infällt läge är helt döljer markisen. Väv ska vara ljusbeige, typ Sandatex 15/1 RAL1013 eller liknande. Markisen får inte vara bredare än balkongen. Annan modell av markis kräver styrelsens medgivande. Tänk på att fasta installationer som innebär åverkan på fasad måste återställas vid flytt och att enskild bostadsrättsinnehavare är skyldig att se till att eventuellt montage inte skadar fastighetens fasad.

Rökning är inte tillåtet på svalgångarna och gemensamma ytor inomhus. Eftersom många barn vistas på gården vill vi inte att husdjur rastas och fimpar slängs där. Bilkörning på gården skadar markbeläggningen och är inte tillåtet.

Obligatoriska gemensamma städdagar sker två gånger per år för att hålla våra två hus och trädgård i fortsatt fint skick. 

Grillning på balkonger och uteplatser är tillåtet med undantag för kolgrill.


Saknar du någon information? Kontakta oss så förklarar vi.